Pro AF Baby Gold

PRO AF Baby Gold

ไฟล์ Pro af baby gold เป็นไฟล์สั้นที่มีความยืดหยุ่นสูง ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการรักษารากฟันในเด็ก

CHARACTERISTICS

Features of Pro AF Baby Gold

  • ไฟล์สั้น 17 มม. เพิ่มความปลอดภัยพร้อมความสะดวกสบายทั้งทันตแพทย์และคนไข้
  • ลวด NiTi CM ขั้นสูงเพื่อความเป็นศูนย์กลางของคลองที่ดีขึ้น แตกต่างจากไฟล์ NiTi
  • การอบชุบด้วยความร้อนส่งผลให้แทบไม่มีการแยกตัว
  • ระบบไฟล์โรตารี่อเนกประสงค์เหมาะสำหรับการเตรียมคลองรากฟันทุกประเภท
  • ปรับปรุงรูปร่างของคลองรากฟันด้วยการผสมผสานตามลำดับของไฟล์เรียว 4% และ 6%
Pro AF Baby Gold

HOW TO USE

Pro AF Baby Gold

Scroll to Top