e-MTA Putty

e-MTA Putty

e-MTA Putty เป็นพรีมิกซ์ไบโอเซรามิก พร้อมใช้งาน มีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำ ทึบรังสี และมีสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคที่ชอบน้ำขนาดเล็กมากของแร่ธาตุออกไซด์หลายชนิด

INDICATION

Dental Procedure

In Primary teeth

 • Pulp capping
 • Pulpotomy
 • Root canal filling
 • Furcation perforation repair
 • Resorption repair

In Permanent teeth

 • Pulp capping
 • Partial pulpotomy
 • Perforation repair
 • Resorption repair
 • Repair of fracture
 • Root end filling
 • Regenerative endodontics

In Primary teeth

 • Pulp capping

 • Pulpotomy

 • Root canal filling

 • Furcation perforation repair

 • Resorption repair

In Permanent teeth

 • Pulp capping

 • Partial Pulpotomy

 • Perforation repair

 • Resorption repair

 • Repair of fracture

 • Root end filling

 • Regenerative endodontics

In Primary teeth

 • Pulp capping
 • Pulpotomy
 • Root canal filling
 • Furcation perforation repair
 • Resorption repair

In Permanent teeth

 • Pulp capping
 • Partial pulpotomy
 • Perforation repair
 • Resorption repair
 • Repair of fracture
 • Root end filling
 • Regenerative endodontics

APPLICATION

Benefits of e-MTA Putty

e-MTA Putty

CHARACTERISTICS

Features of e-MTA Putty

e-MTA Putty

ไบโอแอคทีฟซีเมนต์สำเร็จรูปที่มีเนื้อผิวละเอียดสม่ำเสมอเพื่อง่ายต่อการใช้งาน มีค่า pH ที่เหมาะสมสำหรับการรักษา เนื้อสัมผัสสม่ำเสมอ ไม่เหนียวเหนอะหนะ และมีคุณสมบัติไม่ชะล้าง

สามารถใช้งานได้โดยตรง และไม่สิ้นเปลือง สีไม่เปื้อนฟัน ไม่เป็นคราบ ทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้างเนื้อเยื่อใหม่และผลิตแร่ธาตุทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสำหรับฟันแท้และฟันน้ำนม

พรีมิกซ์ไบโอแอคทีฟซีเมนต์ที่มีเนื้อผิวละเอียดสม่ำเสมอเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน มีค่า pH ที่เหมาะสมสำหรับการรักษา เนื้อสัมผัสสม่ำเสมอไม่เหนียวเหนอะหนะ และมีคุณสมบัติไม่ชะล้าง

 • สามารถใช้งานได้โดยตรง และไม่สิ้นเปลือง
 • สีไม่เปื้อน (ไม่เป็นคราบ)
 • ช่วยเสริมการสร้างเนื้อเยื่อใหม่และผลิตแร่ธาตุทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสำหรับฟันแท้และฟันน้ำนม
e-MTA Putty

FAQ

Common Queries

e-MTA putty is ready to use MTA cement which has all indications of MTA cement like apexification, pulp capping, pulpotomy, furcation repair and root resorption repair.

e-MTA putty is ready to use MTA cement which has all indications of MTA cement like apexification, pulp capping, pulpotomy, furcation repair and root resorption repair. Whereas e-MTA sealer is a root canal sealer with flowable consistency used along with Gutta purcha points in endodontic treatment of permanent teeth.

e-MTA putty is formulated with a water-free organic liquid which only sets in vivo or moisture. Setting begins in the presence of moisture from the apical tissues, dentinal tubules, or pulp.

Working time is 45 minutes-1hour. e-MTA putty will set will set in vivo in about 4 hrs. Setting begins in the presence of moisture from the apical tissues, dentinal tubules or pulp tissue.

You can use plastic instrument or cement carrier to place the material on the tooth or chamber. If you want to do apexification or resorption repair you can use our e-MTA carrier.

You can complete the restoration or cement a crown immediately after placing e-MTA putty.It will harden/set underneath the restoration. It immediately achieves wash-out resistant and is dimensionally stable when placed with zero shrinkage and negligible expansion to ensure gap-free sealing.

Keep the syringe in the aluminum pouch in cool dry place. Do not refrigerate.

2 years from date of manufacturing.

You can do 10-12 procedures using one syringe.

No you cannot etch the putty. You can secure the putty material with Glass ionomer cement before placement of composite resin material.

Scroll to Top